Θερινό Σχολείο 2018

Το πέμπτο Θερινό Σχολείο Υδατικής και Κοινωνικής Οικολογίας πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στην Σαμοθράκη από τις 3 έως τις 12 Ιουνίου του 2018.

Εντυπώσεις από έναν από τους συμμετέχοντες καθηγητές βρίσκονται εδώ:

Athens Nature Journal

Διάβασε το έγγραφο εργασίας  : Fischer-Kowalski, M., Petridis, P. (eds.). 2019. Fifth Summer School on «Aquatic and Social Ecology» on Samothraki, Greece. Social Ecology Working Paper 178. Vienna