Συμπόσιο Κοινωνικής Οικολογίας 2018

Συμπόσιο πάνω στην “Κοινωνική οικολογία: Έρευνα για ένα βιώσιμο μέλλον.”

Μια εκδήλωση του Ινστιτούτου Κοινωνικής Οικολογίας, του Πανεπιστημίου Φυσικών Πόρων και Επιστημών Ζωής στη Βιέννη (University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU)). Η εκδήλωση ήταν στα πλαίσια του “Be Open – Science and Society Festival” που οργανώθηκε από το “Κεφάλαιο Αυστριακών Επιστημών”(Austrian Science Fund (FWF)). Το συμπόσιο έλαβε χώρα στις 10 Σεπτεμβρίου 2018, στη Βιέννη.

Η Marina Fischer-Kowalski είναι μια πρωτοπόρος στη διεπιστημονική έρευνα σχετικά με τ περιβάλλον και τη βιωσιμότητα. Η αποστολή της, πάντα ήταν να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιστημών. Στην παρουσίαση της η Marina Fischer-Kowalski, παρουσίασε μια σύντομη μελέτη, πάνω στην κοινωνικοοικολογική έρευνα του Ινστιτούτου Κοινωνικής Οικολογίας (Institute of Social Ecology (SEC)). Ξεκίνησε με τη θεωρητική και εννοιολογική ραχοκοκκαλιά του ερευνητικού πεδίου, και έπειτα επεκτάθηκε στις περιπτωσιακές μελέτες (case studies) των νησιών Nicobar στην Ινδία και Σαμοθράκη στην Ελλάδα. Η παρουσίαση κατέληξε στην παγκόσμια προοπτική της βιώσιμης ανάπτυξης και της συνεισφοράς της κοινωνικής οικολογίας στην καλύτερη κατανόηση των παρελθοντικών και επίκαιρων πορείων.

Μέρος του Συμποσίου ήταν η βράβευση της Marina Fischer-Kowalski, από τη Διεθνή Κοινότητα Βιομηχανικής Οικολογίας (International Society of Industrial Ecology (ISIE)), με το Κοινωνικό Βραβείο, για τα εξαιρετικά της επιτευγμάτα. Οι ομιλητές συζήτησαν νέους τρόπους για την προώθηση της βιωσιμότητας και της διεπιστημονικότητας στη βασική έρευνα.

Ομιλητές:

Marina Fischer-Kowalski (University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna)

Edgar Hertwich (President of ISIE, Yale University)

KlementTockner (President of the Austrian Science Fund FWF)
Helga Weisz (Humboldt University Berlin)

Uwe Schneidewind (Presidentof Wuppertal Institute, University of Wuppertal)