Ξένια Σεβαστάτου

Γραμματέας

Καταγραφώ τα πρακτικά των συναντήσεων μας, ασχολούμαι με την ενημέρωση των δράσεων μας.

Νίκος Κουτσούρης

Ταμίας

Γιώργος Σαράντος

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Γιάννης Μπρίσκος

Υπεύθυνος Εκδηλώσεων

Οργανώνω τις εκδηλώσεις του συλλόγου.

Γιώργος Μασκαλίδης

Αντιπρόεδρος

Μυρσίνη Τσίπου

Μέλος

Carlota Marañon Marquina

Πρόεδρος