Έρευνα Αναπαραγωγικού Δυναμικού του Δάσος

Η έρευνα είχε ως στόχο  να δημιουργήσει μια επιστημονική βάση για την αποκατάσταση του εναπομείναντος  δάσους δρυός (Quercus petraea) μέσω του χαρακτηρισμού της χωροταξικής και δημογραφικής δομής του καθώς και της αναγνώρισης των περιοχών που χρείζουν αποκατάσταση.

Περισσότερες λεπτομέρειες σύντομα.