Επιστήμη των Πολιτών (CiSciSusaki)

H Επιστήμη των Πολιτών (Citizen Science) συμπληρώνει τις παραδοσιακές επιστημονικές και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις με διάφορους τρόπους. Εκτός από το ότι βοηθά στον περιορισμό των μετακινήσεων των ερευνητών, βοηθά στην βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων εδραιώνοντας την παραγωγή γνώσης από κοινού με τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Οι παρούσες συνθήκες στη Σαμοθράκη είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για την εφαρμογή προσεγγίσεων της επιστήμης των πολιτών.

Κατεβάστε την Ερευνητική Πρόταση

Κέντρο για τη Επιστήμη των Πολιτών