Εφαρμογή Happy Goats

Σκοπός της μελέτης είναι η ανάπτυξη ενός ευέλικτου συστήματος υποστήριξης λήψης αποφάσεων που να βοηθάει τους κτηνοτρόφους να κατανοήσουν τη σχέση μεταξύ των πράξεών τους και των επιπτώσεων που αυτές έχουν στο περιβάλλον όπως και των επιπτώσεών τους στο σημερινό και μελλοντικό τους εισόδημα. Με την εφαρμογή αυτή οι κτηνοτρόφοι θα μπορούν να προγραμματίσουν το ετήσιο εισόδημά τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη οικονομικούς και οικολογικούς παράγοντες. Στην περίπτωση της Σαμοθράκης, η εφαρμογή αυτή θα βοηθήσει στην κατανόηση και καταπολέμηση των περιβαλλοντικών απειλών, βελτιώνοντας παράλληλα την οικονομική κατάσταση των κτηνοτρόφων.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη σελίδα Happy Goats