Ενισχύοντας τη φυτοκάλυψη στη Σαμοθράκη

Σε συνεργασία με εταίρους από την Πορτογαλία (Terra Prima, υπό την αιγίδα του Τεχνικού Πανεπιστημίου της Λισαβόνας) και αγρότες στην Σαμοθράκη, δοκιμάζουμε ειδικούς συνδυασμούς σπόρων ψυχανθών οι οποίοι βελτιώνουν την ποιότητα και παραγωγικότητα του εδάφους και είναι πιο ανθεκτικοί στη βόσκηση. Ένα πρώτο σύνολο πειραματικών αγροτεμαχίων έχει επιλεχθεί και το αποτέλεσμα αξιολογείται. Ένα δεύτερο σύνολο αγροτεμαχίων θα δοκιμαστυεί, κάτω από ελαιώνες καθώς και σε περιοχές επιρρεπείς στη διάβρωση.

Διαβάστε τα πρώτα ερευνητικά πορίσματα.

Μεταπτυχιακές Εργασίες

Markus Löw (σε εξέλιξη), Δημιουργία χάρτη εδαφοκάλυψης/χρήσης γης για τη Σαμοθράκη, σε 4 διαφορετικές περιόδους των τελευταίων 4 δεκαετιών.

Christopher Baierl (σε εξέλιξη), Αλλαγές στην εδαφοκάλυψη/χρήση της γης και ο ρόλος της υπερβόσκησης στην περιοχή Natura 2000 της Σαμοθράκης