Mirsini Tsipou

Member

Giannis Briskos

Coordinator of the events

-

George Maskalidis

Vice president

Xenia Sevastatou

Secretary

-

George Sarantos

Contact Person

-

Nikos Koutsouris

Cashier

-

Carlota Marañon Marquina

President