Nikos Koutsouris

Cashier

-

George Sarantos

Member

-

George Maskalidis

Co-president

Mirsini Tsipou

Member

Giannis Briskos

Coordinator of the events

-

Carlota Marañon Marquina

President

Xenia Sevastatou

Secretaty

-