Xenia Sevastatou

Secretary

-

Nikos Koutsouris

Cashier

-

Giannis Briskos

Coordinator of the events

-

Mirsini Tsipou

Member

Carlota Marañon Marquina

President

George Sarantos

Contact Person

-

George Maskalidis

Vice president