George Sarantos

Contact Person

Sustainable Samothraki Association

Nikos Koutsouris

Cashier

Sustainable Samothraki Association

Giannis Briskos

Coordinator of the events

Sustainable Samothraki Association

George Maskalidis

Vice president

Sustainable Samothraki Association

Xenia Sevastatou

Secretary

Sustainable Samothraki Association

Mirsini Tsipou

Member

Sustainable Samothraki Association

Carlota Marañon Marquina

President

Sustainable Samothraki Association