Θερινό Σχολείο 2012

Τον Οκτώβριο του 2012 οργανώθηκε επταήμερη εκδρομή στη Σαμοθράκη, κατά τη διάρκεια μιας κρίσιμης φάσης της επίσημης διαδικασίας υποψηφιότητας προς την UNESCO. Οι στόχοι του μαθήματος ήταν πολλαπλοί:

  • η παρουσίαση των προκλήσεων της αειφορίας και της ανάπτυξης σε πραγματικές συνθήκες, μέσα από το πρίσμα της κοινωνικής οικολογίας,
  • ο συμμετοχικός σχεδιασμός ενός διαχειριστικού σχεδίου για το μελλοντικό Απόθεμα Βιόσφαιρας που να συμπεριλαμβάνει αρχικές ιδέες πάνω στον βιώσιμο τουρισμό, τη χρήση της γης, τα συστήματα διαχείρισης νερού, απορριμμάτων και ενέργειας,
  • η βίωση μιας εμπειρίας διεπιστημονικής έρευνας, η διάδραση με τους κατοίκους του νησιού και η διεξαγωγή συνεντεύξεων σε ένα ξένο – προς τους φοιτητές – πολιτισμικά περιβάλλον.

Όσον αφορά τη μεθοδολογία, ακολουθήθηκαν δύο προσεγγίσεις:

  1. συνεντεύξεις σε ομάδες εστιασμένης συζήτησης με διάφορες ομάδες κατοίκων (όπως αγρότες, αλιείς, επαγγελματίες του τουρισμού, γονείς με μικρά παιδιά, ηλικιωμένοι, κτλ.) με σκοπό την διερεύνηση εναλλακτικών οραμάτων για το μέλλον του νησιού,
  2. δειγματοληψία αποστάσεων με σκοπό τον υπολογισμό του πληθυσμού αιγοπροβάτων σε διαφορετικού τύπου ενδιαιτήματα. Αυτό έγινε με σκοπό την αποτίμηση του φλέγοντος ζητήματος της διάβρωσης και της απώλειας της βιοποικιλότητας λόγω της υπερβόσκησης.

Τα συμπεράσματα των εργασιών μπορείτε να κατεβάσετε στο SEC Working Paper 142.