Έρευνα

Η κοινωνικο-οικολογική έρευνα που διεξάγεται στη Σαμοθράκη ήδη από το 2007, έχει λάβει ευρεία αναγνώριση, συμπεριλαμβανομένου και του Βραβείου Αειφορίας του Αυστριακού Υπουργείου Επιστήμης και Έρευνας για το 2010. Κάτι που ξεκίνησε από την αντίδραση ευαισθητοποιημένων πολιτών στην περιβαλλοντική υποβάθμιση δέκα περίπου χρόνια πριν, έχει πλέον αναπτυχθεί σ’ένα φιλόδοξο και εξελισσόμενο ερευνητικό πρόγραμμα, το οποίο πηγάζει από, αλλά και τροφοδοτεί, ένα εναλλακτικό όραμα τοπικής νησιωτικής ανάπτυξης. Μια σειρά από μελέτες βρίσκονται σε εξέλιξη, ακολουθώντας μια συστημική και ολιστική προσέγγιση για την αειφορία του νησιού. Αυτή η διεπιστημονική και εφαρμοσμένη έρευνα έχει σκοπό την υποστήριξη τοπικών προσπαθειών και πρωτοβουλιών που αναζητούν πιο βιώσιμες λύσεις σε μια σειρά προβλημάτων.