Η Σαμοθράκη…

01

… βρίσκεται στο βοριεοανατολικό Αιγαίο.

02

… κατοικείται από τα προϊστορικά χρόνια.

03

… ενώθηκε με το σύγχρονο Ελληνικό Κράτος το 1912.

04

… έχει συνολική έκταση περίπου 180 km².

05

… έχει μια κορυφή που αγγίζει τα 1,611 m.

06

… έχει 2,840 κατοίκους (απογραφή 2011).

07

… δέχεται περίπου 23,000 επισκέπτες το χρόνο.

08

… έχει ακόμα περισσότερα πρόβατα και κατσίκια.

09

… περιλαμβάνεται κατά μεγάλο μέρος στο δίκτυο Natura 2000.

10

… είναι υποψήφια ως Απόθεμα Βιόσφαιρας της UNESCO.