Σύλλογος Βιώσιμη Σαμοθράκη

Ο σύλλογος “Βιώσιμη Σαμοθράκη” ξεκίνησε από την ανάγκη μιας ομάδας κατοίκων του νησιού να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης στο νησί και να αντιμετωπίσει, στο βαθμό του δυνατού, τα έντονα κοινωνικο-οικονομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα που υπάρχουν. Σημαίνοντα ρόλο διετέλεσε η γνωριμία με την καθηγήτρια Κοινωνικής Οικολογίας του πανεπιστημίου Alpen Adria της Βιέννης, κ. Marina Fischer-Kowalski, η οποία επισκέπτεται τη Σαμοθράκη ανελλιπώς τα τελευταία 30 χρόνια, και έχει αφιερώσει πολύ σημαντικό κομμάτι της επιστημονικής έρευνάς της στο νησί. Η επαφή με τα επιστημονικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς και οι προσπάθειές της να εντάξει το νησί, σε συνεργασία με τον Δήμο, στο δίκτυο “Άνθρωπος και Βιόσφαιρα” της UNESCO, κατέστησαν αναγκαία τη δημιουργία ενός συνδετικού κρίκου ανάμεσα στην επιστημονική κοινότητα και την τοπική κοινωνία. Στόχος του συλλόγου είναι η δημιουργία μιας αμφίδρομης σχέσης όπου οι κάτοικοι του νησιού θα μπορούν να αξιοποιήσουν την επιστημονική γνώση προς όφελός τους.

Οι περισσότεροι κάτοικοι του νησιού ακόμη θυμούνται τα χρόνια κατά τα οποία ο σεβασμός προς τη φύση και τον άνθρωπο συνδυαζόταν ισορροπημένα με την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων. Και αν γυρίσουμε ακόμη πιο πίσω στο χρόνο, θα βρούμε καιρούς κατά τους οποίους το νησί είχε έντονη εξαγωγική δραστηριότητα αγαθών σε μια εποχή όπου δεν υπήρχε καν συντονισμένη ακτοπλοϊκή δραστηριότητα.

Ο σύλλογος “Βιώσιμη Σαμοθράκη” αποτελεί ουσιαστικά μια πλατφόρμα όπου όλοι οι άνθρωποι που αγαπούν το πανέμορφο νησί μας, μπορούν να βρουν το βήμα για να εκφράσουν τους προβληματισμούς και τις απόψεις τους, αλλά και να δραστηριοποιηθούν, ώστε να αποτελέσουν μέρος της λύσης των προβλημάτων που απασχολούν την τοπική κοινωνία.

ΣΚΟΠΟΙ TOY ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
α) Η υποστήριξη της υποψηφιότητας της Σαμοθράκης ως απόθεμα της βιόσφαιρας της UNESCO.
β) Η συμμετοχή στη λειτουργία της Σαμοθράκης ως απόθεμα της βιόσφαιρας της UNESCO όταν αυτή θα ενταχθεί στο αναφερόμενο δίκτυο των αποθεμάτων της βιόσφαιρας της UNESCO.
γ) Η προστασία της φύσης σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο προστασίας (ενισχύοντας ιδιαίτερα τις υπάρχουσες περιοχές NATURA 2000).
δ) Η στήριξη βιώσιμων καινοτομιών και μέτρων αύξησης των εισοδημάτων για βιώσιμες τοπικές επιχειρήσεις, όπως η βελτίωση της αλυσίδας παροχής ντόπιων προϊόντων.
ε) Η υποστήριξη επιστημονικών προγραμμάτων έρευνας και παρακολούθησης.
στ) Η προβολή της βιωσιμότητας στη Σαμοθράκη με κάθε μέσο.
θ) Η μακροπρόθεσμη παρακολούθηση της βιώσιμης χρήσης οικονομικά σημαντικών φυσικών πόρων.
ι) Η προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ φορέων, όπως είναι άλλων αποθεμάτων της βιόσφαιρας, Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Μη Κυβερνητικών Οργανισμών, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, αλλά και φυσικών προσώπων.
κ) H ενίσχυση της ψυχικής και σωματικής ανάπτυξης των κατοίκων του νησιού.
λ) Η ενίσχυση της συνεργασίας των κατοίκων της Σαμοθράκης τόσο μεταξύ τους όσο και με τους τοπικούς, περιφερειακούς, κεντρικούς και διεθνείς φορείς.

Επικοινωνία

Facebook: Βιώσιμη Σαμοθράκη – Sustainable Samothraki

Email: sustainablesamothraki@gmail.com

Website: http://sustainable-samothraki.net/el