Διεθνές Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο

Ο σύλλογος Βιώσιμη Σαμοθράκη, σύμφωνα με το ιδρυτικό καταστατικό του, προέβη στη σύσταση Διεθνούς Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου με συμβουλευτικό ρόλο επί των δραστηριοτήτων του. Το ΔΕΓΣ ιδρύθηκε το 2018 και αποτελείται από διεθνώς αναγνωρισμένους επιστήμονες από διαφορετικά πεδία με πολυετή ερευνητική εμπειρία στη Σαμοθράκη και σε άλλα νησιά.

Download Recommendations of the International Scientific Advisory Board to the Association Sustainable Samothraki

 

Chair

Professor Marina Fischer-Kowalski (Institute of Social Ecology, BOKU, Vienna)

Members

Professor Marian Chertow (Yale University, USA)

Professor Georg Gratzer (University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna)

Dr. Panos Petridis (Institute of Social Ecology, BOKU, Vienna)

Professor Simron Singh (Waterloo University, Canada)

Dr. Nikos Skoulikidis (Hellenic Centre for Marine Research, Athens)

Dr. Stamatis Zogaris (Hellenic Centre for Marine Research, Athens)