Μελέτες/Projects

SuSaki

SuSaki

Το πρόγραμμα SuSaki (2015) έχει σκοπό την ανάλυση των σχέσεων μεταξύ περιβάλλοντος και κοινωνίας στο νησί και τους παράγοντες που οδηγούν στην ευημερία και την αειφορία, ή στη κατάρρευση.

διαβάστε περισσότερα

Διεπιστημονική και Συμμετοχική Κοινωνικο-οικολογική έρευνα

Διεπιστημονική και Συμμετοχική Κοινωνικο-οικολογική έρευνα

Στη διδακτορική του διατριβή ο Πάνος Πετρίδης περιγράφει ένα βιώσιμο μέλλον για τη Σαμοθράκη ως Απόθεμα Βιόσφαιρας της UNESCO και αξιολογεί το ρόλο της διεπιστημονικής και συμμετοχικής κοινωνικο-οικολογικής έρευνας

διαβάστε περισσότερα

Οικοσυστήματα εσωτερικών υδάτων

Οικοσυστήματα εσωτερικών υδάτων

Η τρέχουσα έρευνα στα υδατικά οικοσυστήματα της Σαμοθράκης επικεντρώνεται στην εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την εκπαίδευση και την ολιστική διαχείριση φυσικών πόρων.

διαβάστε περισσότερα

Φυτοκάλυψη στη Σαμοθράκη

Φυτοκάλυψη στη Σαμοθράκη

Σε αυτή την έρευνα ενισχύουμε τη φυτοκάλυψη στη Σαμοθράκη δοκιμάζοντας ειδικούς συνδυασμούς σπόρων ψυχανθών, ανθεκτικούς στη βόσκηση για τη βελτιώση της ποιότητας & παραγωγικότητας του εδάφους.

διαβάστε περισσότερα

Αποθέματα και Ροές

Αποθέματα και Ροές

Στη διδακτορική αυτή διατριβή ο Dominik Noll μελετά τις δυνατότητες μετασχηματισμού του τομέα της κτηνοτροφίας στη Σαμοθράκη προς μια πιο βιώσιμη κατεύθυνση χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του κοινωνικού μεταβολισμού.

διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση ζωικού κεφαλαίου & Εφαρμογή Happy Goats

Παρακολούθηση ζωικού κεφαλαίου & Εφαρμογή Happy Goats

Για τη μείωση της υπερβόσκησης αναπτύχθηκε μια εφαρμογή για να βοηθήσει τους κτηνοτρόφους να υπολογίζουν το ετήσιο εισόδημά τους.

διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Απορριμμάτων

Διαχείριση Απορριμμάτων

Μελέτη του συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων στη Σαμοθράκη και δημιουργία μιας φιλικής και ευρέως υποστηριζόμενης μαθησιακής διαδικασίας για τη κομποστοποίηση.

διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμος τουρισμός στην Σαμοθράκη

Βιώσιμος τουρισμός στην Σαμοθράκη

Εκτίμηση της κατάστασης για προοπτικές και δυνατότητες για έναν πιο βιώσιμο τουρισμό στο νησί.

διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Αναπαραγωγικού Δυναμικού του Δάσους

Έρευνα Αναπαραγωγικού Δυναμικού του Δάσους

Η έρευνα είχε ως στόχο να δημιουργήσει μια επιστημονική βάση για την αποκατάσταση του εναπομείναντος δάσους δρυός (Quercus petraea).

Δείτε το βίντεο