Μελέτες/Projects

Sustainable Samothraki (Πρόγραμμα SuSaki)

Sustainable Samothraki (Πρόγραμμα SuSaki)

Το πρόγραμμα SuSaki (2015) έχει σκοπό την ανάλυση των σχέσεων μεταξύ περιβάλλοντος και κοινωνίας στο νησί και τους παράγοντες που οδηγούν στην ευημερία και την αειφορία, ή στη κατάρρευση.

διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη των Πολιτών (CiSciSusaki)

Επιστήμη των Πολιτών (CiSciSusaki)

Το 2016 ξεκινήσαμε το πρόγραμμα CiSciSusaki (Επιστήμη των Πολιτών - Citizen Science), προέκταση του προγράμματος SuSaki με σκοπό τη μεγαλύτερη συμμετοχή των κατοίκων της Σαμοθράκης στις τρέχουσες ερευνητικές δραστηριότητες.

διαβάστε περισσότερα

Νησιωτική αειφορία

Νησιωτική αειφορία

Τα νησιά αποτελούν εξαιρετικά αντικείμενα για μελέτες βιωσιμότητας που αναλύουν με συστηματικό τρόπο τις σχέσεις μεταξύ ανθρώπινης δραστηριότητας και περιβάλλοντος. Στη διδακτορική αυτή διατριβή ο Πάνος Πετρίδης περιγράφει ένα βιώσιμο μέλλον για τη Σαμοθράκη ως μελλοντικό Απόθεμα Βιόσφαιρας.

διαβάστε περισσότερα

Οικοσυστήματα εσωτερικών υδάτων

Οικοσυστήματα εσωτερικών υδάτων

Η τρέχουσα έρευνα στα υδατικά οικοσυστήματα της Σαμοθράκης επικεντρώνεται στην εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την εκπαίδευση και την ολιστική διαχείριση φυσικών πόρων.

διαβάστε περισσότερα

Φυτοκάλυψη στη Σαμοθράκη

Φυτοκάλυψη στη Σαμοθράκη

Σε αυτή την έρευνα ενισχύουμε τη φυτοκάλυψη στη Σαμοθράκη δοκιμάζοντας ειδικούς συνδυασμούς σπόρων ψυχανθών, ανθεκτικούς στη βόσκηση για τη βελτιώση της ποιότητας & παραγωγικότητας του εδάφους.

διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Happy Goats

Εφαρμογή Happy Goats

Με βάση προηγούμενες έρευνές μας, συνεργάτες μας από την ελληνική εταιρία Integrated ανέπτυξαν την εφαρμογή «Happy Goats», με σκοπό για να βοηθήσει τους κτηνοτρόφους να υπολογίζουν το ετήσιο εισόδημά τους με βάση με τον αριθμό των ζώων τους, και να λαμβάνουν αποφάσεις σε πιο βιώσιμη κατεύθυνση.

διαβάστε περισσότερα

Νησιωτικός Κοινωνικός Μεταβολισμός

Νησιωτικός Κοινωνικός Μεταβολισμός

Στη διδακτορική αυτή διατριβή ο Dominik Noll μελετά τις δυνατότητες μετασχηματισμού του τομέα της κτηνοτροφίας στη Σαμοθράκη προς μια πιο βιώσιμη κατεύθυνση χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του κοινωνικού μεταβολισμού.

διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση ζωικού κεφαλαίου

Παρακολούθηση ζωικού κεφαλαίου

Για τη μείωση της υπερβόσκησης, μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις, "Πολίτες Επιστήμονες" παρακολουθούν το ζωικό πληθυσμό. Έτσι εκτιμάται ο πληθυσμός των ζώων εντός της περιοχής Natura 2000 και ευαισθητοποιείται η τοπική κοινωνία.

διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές εργασίες

Μεταπτυχιακές εργασίες

Μεταπτυχιακές εργασίες από φοιτητές του Ινστιτούτου Κοινωνικής Οικολογίας, σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα σχετικά με την αειφορία στη Σαμοθράκη. Δύο φοιτήτριες μιλούν για την επιτόπια έρευνα που διενεργήσαν στο νησί.

διαβάστε περισσότερα