Διεπιστημονική και Συμμετοχική Κοινωνικο-οικολογική έρευνα

Ο ρόλος της επιστήμης στις μεταβάσεις βιωσιμότητας: Μαθήματα από διεπιστημονική/συμμετοχική κοινωνικο-οικολογική έρευνα σε ένα Ελληνικό νησί

Πάνος Πετρίδης

Η παρούσα διδακτορική διατριβή βασίζεται στην πολύχρονη συμμετοχή σε μια διεπιστημονική κοινωνικο-οικολογική έρευνα που αποσκοπεί στο να σκιαγραφήσει ένα βιώσιμο μέλλον για το νησί της Σαμοθράκης. Η εργασία συμβάλλει αναλυτικά στα πεδία της κοινωνικής οικολογίας και των νησιωτικών σπουδών, διερευνώντας τους παράγοντες που επιφέρουν ευημερία και βιωσιμότητα σε μια κοινωνία και αυτούς που προκαλούν την κατάρρευσή της. Λαμβάνοντας υπόψη την εννοιολογική κατανόηση του προβλήματος, την οπτική των κατοίκων και τους τοπικούς και θεσμικούς περιορισμούς αλλά και τις ευκαιρίες, σκοπό έχει την αξιολόγηση των προοπτικών παρέμβασης για μια μετάβαση προς ένα αειφόρο μέλλον. Με τον τρόπο αυτό εκπληρώνει επίσης έναν δευτερεύοντα στόχο, δηλαδή την παροχή επιστημονικής υποστήριξης στη διαδικασία θεσμοθέτηση της Σαμοθράκης ως Απόθεμα Βιόσφαιρας της UNESCO. Τέλος, η εργασία αξιολογεί τη ίδια τη διαδικασία της διεπιστημονικής/συμμετοχικής κοινωνικο-οικολογικής έρευνας, εστιάζοντας στον ρόλο της επιστημονικής έρευνας στην ανάλυση, αλλά και υποστήριξης μιας αειφορικής μετάβασης.

Σχετικές δημοσιεύσεις:

Petridis, P. and J. Huber. 2017. A Socio-metabolic Transition of Diets on a Greek Island: Evidence of “Quiet Sustainability”. In: «Socio-Metabolic Perspectives on the Sustainability of Local Food Systems«. E. Fraňková, W. Haas, S.J. Singh (eds.). Springer, 263-289.

Petridis, P., M. Fischer-Kowalski, S.J. Singh and D. Noll, 2017. The Role of Science in Sustainability Transitions: Citizen Science, Transformative Research, and Experiences from Samothraki Island, Greece. Island Studies Journal, 12(1), 115-134.

Petridis, P. 2016. Establishing a Biosphere Reserve on the island of Samothraki, Greece: A transdisciplinary journey. Sustainable Mediterranean, Special Issue, No 72, 39-41. Issue available online at: http://mio-ecsde.org/wp-content/uploads/2016/04/sust_med_72.pdf

Petridis, P. and M. Fischer-Kowalski, 2016. Island Sustainability: The Case of Samothraki. In: “Social Ecology: Analyzing Society-Nature Relations across Time and Space”, H. Haberl, M. Fischer-Kowalski, F. Krausmann, V. Winiwarter (eds.), 1st ed. Berlin: Springer, pp. 543-557.

Petridis, P., B. Muraca and G. Kallis, 2015. Degrowth: between a scientific concept and a slogan for a social movement. In: “Handbook of Ecological Economics”, J. Martinez-Alier and R. Muradian (eds.), Edward Elgar, pp. 176-200.

Petridis, P., R. Hickisch, M. Klimek, R. Fischer, N. Fuchs, G. Kostakiotis, M. Wendland, M. Zipperer and M. Fischer-Kowalski. 2013. Exploring local opportunities and barriers for a sustainability transition on a Greek island. Social Ecology Working Paper 142, Vienna, June 2013, available at: http://www.uni-klu.ac.at/socec/downloads/WP142_WEB.pdf.

Petridis, P. 2012. Perceptions, attitudes and involvement of local residents in the establishment of a Samothraki Biosphere Reserve, Greece. Eco.mont-Journal on Protected Mountain Areas Research. 4 (1), 59-63.