Νησιωτική Αειφορία

Μια κοινωνικο-οικολογική προσέγγιση νησιωτικής αειφορίας: Μετασχηματιστική έρευνα και ο ρόλος της επιστήμης στις μεταβάσεις βιωσιμότητας (working title)

Πάνος Πετρίδης

Επικοινωνία: panos.petridis@aau.at

Τα νησιά, ακριβώς λόγω της νησιωτικότητάς τους, αποτελούν εξαιρετικά αντικείμενα για μελέτες βιωσιμότητας που αναλύουν με συστηματικό τρόπο τις σχέσεις μεταξύ ανθρώπινης δραστηριότητας και περιβάλλοντος. Η εργασία αυτή συμβάλλει αναλυτικά στην έρευνα περί νησιωτικής αειφορίας, μελετώντας τους παράγοντες που επιφέρουν ευημερία και βιωσιμότητα σε μια κοινωνία και αυτούς που προκαλούν την κατάρρευσή της. Η Σαμοθράκη ιστορικά έχει περάσει αρκετές περιπτώσεις κατάρρευσης υπό την έννοια της δραστικής μείωσης της πολυπλοκότητας της κοινωνίας και της ταχείας δημογραφικής μείωσης. Σήμερα παρατηρείται μια εύθραυστη δημογραφική κατάσταση μαζί με μια σειρά από οικολογικές προκλήσεις που τείνουν σε σημεία καμπής, ιδιαίτερα υπό την επήρεια της πρόσφατης οικονομικής κρίσης και κρίσης διακυβέρνησης στην Ελλάδα. Επιπλέον, η έρευνα αυτή βασίζεται και αντικατοπτρίζει τις διεπιστημονικές προσπάθειες για τη θεσμοθέτηση ενός Αποθέματος Βιόσφαιρας της UNESCO στη Σαμοθράκη. Λαμβάνοντας υπόψη την εννοιολογική κατανόηση του προβλήματος, την οπτική των κατοίκων και τους τοπικούς και θεσμικούς περιορισμούς αλλά και τις ευκαιρίες, σκοπό έχει την αξιολόγηση των προοπτικών παρέμβασης για μια μετάβαση προς ένα αειφόρο μέλλον.

Σχετικές δημοσιεύσεις:

Petridis, P., M. Fischer-Kowalski, S.J. Singh and D. Noll, 2017. The Role of Science in Sustainability Transitions: Citizen Science, Transformative Research, and Experiences from Samothraki Island, Greece. Island Studies Journal, In press.

Petridis P. and J. Huber, 2017. A Sociometabolic Transition of Diets on a Greek Island: Evidence of Quiet Sustainability. In: “Socio-Metabolic Perspectives on Sustainability of Local Food Systems”, E. Fraňková, W. Haas & S. J. Singh (Eds.), under contract with Springer.

Petridis, P. 2016. Establishing a Biosphere Reserve on the island of Samothraki, Greece: A transdisciplinary journey. Sustainable Mediterranean, Special Issue, No 72, 39-41. Issue available online at: http://mio-ecsde.org/wp-content/uploads/2016/04/sust_med_72.pdf

Petridis, P. and M. Fischer-Kowalski, 2016. Island Sustainability: The Case of Samothraki. In: “Social Ecology: Analyzing Society-Nature Relations across Time and Space”, H. Haberl, M. Fischer-Kowalski, F. Krausmann, V. Winiwarter (eds.), 1st ed. Berlin: Springer, pp. 543-557.

Petridis, P., B. Muraca and G. Kallis, 2015. Degrowth: between a scientific concept and a slogan for a social movement. In: “Handbook of Ecological Economics”, J. Martinez-Alier and R. Muradian (eds.), Edward Elgar, pp. 176-200.

Petridis, P., R. Hickisch, M. Klimek, R. Fischer, N. Fuchs, G. Kostakiotis, M. Wendland, M. Zipperer and M. Fischer-Kowalski. 2013. Exploring local opportunities and barriers for a sustainability transition on a Greek island. Social Ecology Working Paper 142, Vienna, June 2013, available at: http://www.uni-klu.ac.at/socec/downloads/WP142_WEB.pdf.

Petridis, P. 2012. Perceptions, attitudes and involvement of local residents in the establishment of a Samothraki Biosphere Reserve, Greece. Eco.mont-Journal on Protected Mountain Areas Research. 4 (1), 59-63.