Μαίρη Πιτιακούδη

πολιτιστική διαχείριση, οργάνωση δραστηριοτήτων για τη νεολαία, θεραπευτικό μασάζ

Ενδιαφέρομαι για την αειφόρο ανάπτυξη και εκπαίδευση ως σενάριο για το μέλλον τής Σαμοθράκης. Βοηθάω σε θέματα μετάφρασης, συντονισμού και δικτύωσης.

Daud Hall

αγρότης και επιτόπιος συνεργάτης

Είμαι αγρότης στη Σαμοθράκη και παρέχω βοήθεια σε διάφορα ζητήματα σχετικά με την κτηνοτροφία

Σοφία Μπουρδάνου

Πρόεδρος της «Ζαθέης» και φωτογράφος

Είμαι μέλος της τοπικής οργάνωσης «Βιώσιμη Σαμοθράκη»

Jacqueline kirby

μεταφράστρια και δασκάλα

Είμαι ευαισθητοποιημένη κάτοικος της Σαμοθράκης και παρέχω βοήθεια στη μετάφραση από τα ελληνικά στα αγγλικά

Μαίρη Παπαθανασίου

Δήμος Σαμοθράκης - Γραφείο Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Είμαι μέλος της τοπικής οργάνωσης "Βιώσιμη Σαμοθράκη"

Παρθένα Ρωμανίδου

Δήμος Σαμοθράκης

Είμαι σύμβουλος σε θέματα που αφορούν τις δημοτικές υπηρεσίες και μέλος της «Βιώσιμης Σαμοθράκης»

Γιώργος Μασκαλίδης

αγρότης και τοπικός συντονιστής

Είμαι υπεύθυνος για την επικοινωνία μεταξύ επιστημόνων και αγροτών καθώς και για τη συνεχή παρακολούθηση του προγράμματος

CARLOTA MARAÑON MARQUINA

δικηγόρος και νομική σύμβουλος

Στηρίζω την ερευνητική ομάδα σε νομικά ζητήματα και και παρέχω βοήθεια σε θέματα δικτύωσης και συνεντεύξεις