Παρθένα Ρωμανίδου

Δήμος Σαμοθράκης

Είμαι σύμβουλος σε θέματα που αφορούν τις δημοτικές υπηρεσίες και μέλος της «Βιώσιμης Σαμοθράκης»

CARLOTA MARAÑON MARQUINA

δικηγόρος και νομική σύμβουλος

Στηρίζω την ερευνητική ομάδα σε νομικά ζητήματα και και παρέχω βοήθεια σε θέματα δικτύωσης και συνεντεύξεις

Μαίρη Παπαθανασίου

Δήμος Σαμοθράκης - Γραφείο Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Είμαι μέλος της τοπικής οργάνωσης "Βιώσιμη Σαμοθράκη"

Jacqueline kirby

μεταφράστρια και δασκάλα

Είμαι ευαισθητοποιημένη κάτοικος της Σαμοθράκης και παρέχω βοήθεια στη μετάφραση από τα ελληνικά στα αγγλικά

Γιώργος Μασκαλίδης

αγρότης και τοπικός συντονιστής

Είμαι υπεύθυνος για την επικοινωνία μεταξύ επιστημόνων και αγροτών καθώς και για τη συνεχή παρακολούθηση του προγράμματος

Μαίρη Πιτιακούδη

πολιτιστική διαχείριση, οργάνωση δραστηριοτήτων για τη νεολαία, θεραπευτικό μασάζ

Ενδιαφέρομαι για την αειφόρο ανάπτυξη και εκπαίδευση ως σενάριο για το μέλλον τής Σαμοθράκης. Βοηθάω σε θέματα μετάφρασης, συντονισμού και δικτύωσης.

Σοφία Μπουρδάνου

Πρόεδρος της «Ζαθέης» και φωτογράφος

Είμαι μέλος της τοπικής οργάνωσης «Βιώσιμη Σαμοθράκη»

Daud Hall

αγρότης και επιτόπιος συνεργάτης

Είμαι αγρότης στη Σαμοθράκη και παρέχω βοήθεια σε διάφορα ζητήματα σχετικά με την κτηνοτροφία