Πάνος Πετρίδης

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ερευνητής και υποψήφιος διδάκτορας στο Ινστιτούτο Κοινωνικής Οικολογίας, Πανεπιστήμιο Alpen Adria, Αυστρία

Νικόλαος Σκουλικίδης

Ερευνητής και συνεργάτης

Διευθυντής Έρευνας στο Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων, ΕΛΚΕΘΕ, Ελλάδα

Αναστασία Λάμπου

Ερευνήτρια

Υποψήφια Διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Βαρκελώνης, Ισπανία & στο Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων, ΕΛΚΕΘΕ, Ελλάδα

Ευγενία Τσιάνου

Τοπική συνεργάτιδα για τη δράση διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Μηχ. περιβάλλοντος & Επιστήμονας του περιβάλλοντος

Dominik Noll

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ερευνητής και υποψήφιος διδάκτορας στο Ινστιτούτο Κοινωνικής Οικολογίας, Πανεπιστήμιο Alpen Adria, Αυστρία

Simron Jit Singh

Ερευνητής και σύμβουλος

Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο του Waterloo, Καναδάς

Marina Fischer-Kowalski

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Καθηγήτρια στο Ινστιτούτο Κοινωνικής Οικολογίας, Πανεπιστήμιο Alpen Adria, Αυστρία