Συνάντηση Εργασίας «Ο ρόλος των Πανεπιστημίων», 2016

Ο ρόλος των πανεπιστημίων στην υποστήριξη των προστατευόμενων περιοχών της UNESCO, προς μια αειφόρο ανάπτυξη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο

Η Σαμοθράκη συμμετείχε σε αυτή τη διήμερη συνάντηση εργασίας που διεξάχθηκε στις 18 και 19 Ιανουαρίου του 2016 στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνδιοργανώθηκε από το Περιφερειακό Γραφείο της UNESCO για την Επιστήμη και τον Πολιτισμό στην Ευρώπη, το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (MIO-ECSDE), τη Μεσογειακή Εκπαιδευτική Πρωτοβουλία για το Περιβάλλον και την Αειφορία (MEdIES), την Ελληνική Επιτροπή του προγράμματος «Άνθρωπος και Βιόσφαιρα» (ΜΑΒ), και την Έδρα της UNESCO του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η συνάντηση και τα πρακτικά της αποτελούν τοπική/Μεσογειακή συμβολή στις συνολικές συζητήσεις και τάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο που καλούν σε συνέργεια και συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων, αναγνωρισμένων από την UNESCO περιοχών και οργανισμών, για την αντιμετώπιση των πολύπλοκων ζητημάτων με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωπες οι σημερινές κοινωνίες και τα οποία εμπεριέχονται στους στόχους για την αειφόρο ανάπτυξη.

 

Κατεβάστε τα πρακτικά (στα αγγλικά)

Mεσογειακή Εκπαιδευτική Πρωτοβουλία για το Περιβάλλον και την Αειφορία