Μεσογειακή Συνάντηση Εργασίας, Χανιά 2016

Μεταξύ 3 και 5 Οκτωβρίου 2016, ο υπεύθυνος της οικονομικής επιτροπής του Δήμου και εκπρόσωπος του Δημάρχου για την υποψηφιότητα ΜΑΒ της Σαμοθράκης, συμμετείχε στη διεθνή συνάντηση εργασίας «Παρουσίαση των ανεξερεύνητων δυνατοτήτων των Αποθεμάτων Βιόσφαιρας στη Μεσόγειο (Unveiling the unexplored potential of Biosphere Reserves: around the Mediterranean)» που έλαβε χώρα στα Χανιά και συνδιοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Γραφείο της UNESCO για την Επιστήμη και τον Πολιτισμό, τον Φορέα Διαχείρισης του Φαραγγιού της Σαμαριάς και την Περιφέρεια Κρήτης, με την υποστήριξη της Γραμματείας του ΜΑΒ και της Ελληνικής Επιτροπής για το πρόγραμμα ΜΑΒ. Σκοπός της συνάντησης ήταν να συνεισφέρει στην ανταλλαγή ορθών πρακτικών για την αειφόρο ανάπτυξη των νησιωτικών και παράκτιων Αποθεμάτων Βιόσφαιρας της Μεσογείου.

Σύνδεσμος