Σεμινάριο «Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη», Άμφισσα 2014

Αναφορά Μαίρη Πιτιακούδη

Η συμμετοχή στο σεμινάριο Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) που έγινε στο Κέντρο για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη της Άμφισσας τον Ιούλιο του 2014 ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία για γνωριμία από κοντά με την ολιστική θεώρηση της εκπαίδευσης ως πολύτιμου εργαλείου για τη διαρκή μεταβολή των νησιών προς την αειφορία. Μέσα από τις διαφωτιστικές διαλέξεις και τα εργαστήρια, μπορέσαμε να διακρίνουμε τη διαφορά μεταξύ Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ), και τον τρόπο με τον οποίο συνδεόνται στενά με τη διαχείριση των Προστατευμένων Περιοχών (ΠΠ) και των περιοχών που εντάσσονται στο πρόγραμμα Άνθρωπος και Βιόσφαιρα.

Κατά τη διάρκεια των δύο εβδομάδων εντατικών εργαστηρίων ως πανεπιστημιακοί συμμετέχοντες και ως αντιπρόσωποι προστατευμένων περιοχών ΜΑΒ, είχαμε μια μοναδική ευκαιρία να μάθουμε τις αρχές της Αειφόρου Ανάπτυξης και της ΕΑΑ, αρχές προστασίας του περιβάλλοντος, αρχές οικολογίας και λειτουργία φυσικών οικοσυστημάτων, τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι δραστηριότητες Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη και πώς αξιολογούνται, τα προσόντα των εκπαιδευτών ΕΑΑ, κτλ. Παρακολουθήσαμε πρότυπα διαχείρισης υπόγειων υδάτων, μοντελοποίηση και αναπαράσταση οικοσυστημάτων και όλα αυτά σε ένα από τα πρώτα Κέντρα ΕΑΑ στην Ελλάδα.

Ένα μεγάλο μέρος των μαθημάτων αφιερώθηκε στην αειφόρο διαχείριση των ΠΠ, τις νέες στρατηγικές και τις συνεργασίες από την UNESCO-MAB και τις Μεσογειακές χώρες, και τη μελέτη πραγματικών περιπτώσεων. Κατά τη διάρκεια των δύο εβδομάδων που είχαμε στη διάθεσή μας έπρεπε να ολοκληρώσουμε τις εργασίες, να συγγράψουμε μια αναφορά δέκα σελίδων ανά ομάδες και να παραδίδουμε αναφορές, με πίεση χρόνου παρόμοια με αυτή που υπάρχει σε πραγματικές συνθήκες συνεργασίας. Παρουσίασα την υποψηφιότητα της Σαμοθράκης και την ανάγκη δημιουργίας ενός κέντρου εκπαίδευσης για την αειφορία, και σε μια ομάδα τεσσάρων ατόμων με περιορισμένο διαθέσιμο χρόνο συγγράψαμε και παρουσιάσαμε μια μελέτη η οποία θα μπορούσε να αποτελεί την αρχή μιας πραγματικής έρευνας με σκοπό την πραγμάτωση ενός ΕΑΑ το οποίο να υπηρετεί τις προσπάθειες της κοινότητας προς τη βιωσιμότητα.

Όλα τα παραπάνω εργαστήρια και οι διαλέξεις συνδυάστηκαν με τη γνωριμία της Προστατευμένης Περιοχής του Παρνασσού που μας φιλοξένησε, της πολιτιστικής και περιβαλλοντικής κληρονομιάς τής περιοχής, του φορέα διαχείρισης του τόπου, σ΄ένα ευχάριστο περιβάλλον αποτελούμενο από μεταπτυχιακούς φοιτητές από πολλά πανεπιστήμια και εκπροσώπους από οχτώ ΠΠ της Μεσογείου.

Το θερινό Πανεπιστήμιο έληξε με μια τελετή αποφοίτησης για όλους τους συμμετέχοντες, τους εκπαιδευτές, αξιωματούχους του Γραφείου της UNESCO της Βενετίας, τοπικούς παράγοντες και το δήμαρχο της Άμφισσας, κατά την οποία οι συμμετέχοντες έλαβαν τη βεβαίωσή τους και πήραν μέρος στην πολυπολυτισμική γιορτή που έκλεισε με επιτυχία τις δύο αυτές έντονες εβδομάδες.