Σωτηρία Βουράκη

συνεργάτιδα

Υποψήφια Διδάκτορας, Εργαστήριο Ζωικής Παραγωγής, Τμήμα Κτηνιατρικής, Ααριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα

Παναγιώτης Δημόπουλος

Καθ. Βοτανικής & Οικολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών

ερευνητής

António Cabecinhas Mendes

συνεργάτης

Terraprima

Pernille Gooch

επιβλέπουσα και σύμβουλος

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στην Ανθρώπινη Οικολογία, Πανεπιστήμιο του Lund, Σουηδία

Σταμάτης Ζόγκαρης

ερευνητής και διδάσκων

Ερευνητής στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, Ελλάδα

Gus Rose

συνεργάτης

Ινστιτούτο Συστημάτων Χρήσης Γης, ZALF, Γερμανία

Antonio Martelo

-

-

Marian Chertow

σύμβουλος

Καθηγήτρια Βιομηχανικής Οικολογίας και συντονίστρια Νησιωτικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Yale

Marjan Jongen

ερευνήτρια

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Κέντρο Δασοπονικών Ερευνών (CEF), Πανεπιστήμιο της Λισαβόνας, Πορτογαλία

Georg Gratzer

ερευνητής

Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Φυσικών Πόρων και Βιοεπιστημών (BOKU), Αυστρία

Doris Habeler

σκηνοθέτρια

Σκηνοθέτρια στην Kipos filmproduction

Iwona Dullinger

ερευνήτρια

Υποψήφια διδάκτορας στο Ινστιτούτο Κοινωνικής Οικολογίας, Πανεπιστήμιο Alpen Adria, Αυστρία

Sheba Schilk

συνεργάτιδα και επιβλέπουσα

Αρχαιολόγος και Διεθνής Γεμολόγος

Katharina Höftberger

ερευνήτρια

Χωροταξική Έρευνα, Τεχνικό Πανεπιστήμιο Βιέννης

Λάζαρος Ξενίδης

ερευνητής

Eπιστήμονας του Περιβάλλοντος
Σχεδιασμός και διαχείριση προστατευόμενων περιοχών

Henrike Rau

επιβλέπουσα και σύμβουλος

Καθηγήτρια Κοινωνικής Γεωγραφίας και Έρευνας στην Αειφορία, LMU Μόναχο, Γερμανία

Σοφία-Αφροδίτη Τερμαζίδου

συνεργάτιδα

Υποψήφια Διδάκτορας, Εργαστήριο Ζωικής Παραγωγής, Τμήμα Κτηνιατρικής, Ααριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα

Μιχαήλ Σκούλλος

Ελληνική Επιτροπή της UNESCO, σύμβουλος

Καθηγητής Περιβαλλοντικής Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα

Raffael Hickisch

επιβλέπων και σύμβουλος

Διευθυντής Διεθνών Προγραμμάτων στο Internet Institut Wien

Ιερόθεος Ζαχαρίας

ερευνητής και διδάσκων

Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Σχολή Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πάτρας

Γιάννης Σκούρτης

συνεργάτης

Προγραμματιστής στην εταιρία Ιntegrated information technology and digital communication

Tamara Fetzel

ερευνήτρια και διδάσκουσα

Υποψήφια διδάκτορας στο Ινστιτούτο Κοινωνικής Οικολογίας, Πανεπιστήμιο Alpen Adria, Αυστρία

Armin Faymann

σκηνοθέτης

Σκηνοθέτης και συντονιστής της Kipos filmproduction

Γεώργιος Αρσένος

συνεργάτης και σύβουλος

Καθηγητής στο Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα

Angelika Schoder

συνεργάτιδα

Υποψήφια Διδάκτορας στο Ινστιτούτο Κοινωνικής Οικολογίας, Πανεπιστήμιο Alpen Adria, Αυστρία