Παναγιώτης Δημόπουλος

Καθ. Βοτανικής & Οικολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών

ερευνητής

Katharina Höftberger

ερευνήτρια

Χωροταξική Έρευνα, Τεχνικό Πανεπιστήμιο Βιέννης

Sheba Schilk

συνεργάτιδα και επιβλέπουσα

Αρχαιολόγος και Διεθνής Γεμολόγος

Γεώργιος Αρσένος

συνεργάτης και σύβουλος

Καθηγητής στο Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα

Gus Rose

συνεργάτης

Ινστιτούτο Συστημάτων Χρήσης Γης, ZALF, Γερμανία

Σωτηρία Βουράκη

συνεργάτιδα

Υποψήφια Διδάκτορας, Εργαστήριο Ζωικής Παραγωγής, Τμήμα Κτηνιατρικής, Ααριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα

Tamara Fetzel

ερευνήτρια και διδάσκουσα

Υποψήφια διδάκτορας στο Ινστιτούτο Κοινωνικής Οικολογίας, Πανεπιστήμιο Alpen Adria, Αυστρία

Γιάννης Σκούρτης

συνεργάτης

Προγραμματιστής στην εταιρία Ιntegrated information technology and digital communication

Raffael Hickisch

επιβλέπων και σύμβουλος

Διευθυντής Διεθνών Προγραμμάτων στο Internet Institut Wien

Antonio Martelo

-

-

Armin Faymann

σκηνοθέτης

Σκηνοθέτης και συντονιστής της Kipos filmproduction

Angelika Schoder

συνεργάτιδα

Υποψήφια Διδάκτορας στο Ινστιτούτο Κοινωνικής Οικολογίας, Πανεπιστήμιο Alpen Adria, Αυστρία

Henrike Rau

επιβλέπουσα και σύμβουλος

Καθηγήτρια Κοινωνικής Γεωγραφίας και Έρευνας στην Αειφορία, LMU Μόναχο, Γερμανία

Μιχαήλ Σκούλλος

Ελληνική Επιτροπή της UNESCO, σύμβουλος

Καθηγητής Περιβαλλοντικής Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα

Doris Habeler

σκηνοθέτρια

Σκηνοθέτρια στην Kipos filmproduction

Pernille Gooch

επιβλέπουσα και σύμβουλος

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στην Ανθρώπινη Οικολογία, Πανεπιστήμιο του Lund, Σουηδία

Georg Gratzer

ερευνητής

Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Φυσικών Πόρων και Βιοεπιστημών (BOKU), Αυστρία

Ευγενία Τσιάνου

Τοπική συνεργάτιδα για τη διαχεριση αποβλήτων & Aρμόδια για την επιστημονική επικοινωνία

Μηχανικός Περιβάλλοντος & Επιστήμονας του Περιβάλλοντος

Marjan Jongen

ερευνήτρια

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Κέντρο Δασοπονικών Ερευνών (CEF), Πανεπιστήμιο της Λισαβόνας, Πορτογαλία

Σοφία-Αφροδίτη Τερμαζίδου

συνεργάτιδα

Υποψήφια Διδάκτορας, Εργαστήριο Ζωικής Παραγωγής, Τμήμα Κτηνιατρικής, Ααριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα

António Cabecinhas Mendes

συνεργάτης

Terraprima

Λάζαρος Ξενίδης

ερευνητής

Eπιστήμονας του Περιβάλλοντος
Σχεδιασμός και διαχείριση προστατευόμενων περιοχών

Iwona Dullinger

ερευνήτρια

Υποψήφια διδάκτορας στο Ινστιτούτο Κοινωνικής Οικολογίας, Πανεπιστήμιο Alpen Adria, Αυστρία

Σταμάτης Ζόγκαρης

ερευνητής και διδάσκων

Ερευνητής στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, Ελλάδα

Marian Chertow

σύμβουλος

Καθηγήτρια Βιομηχανικής Οικολογίας και συντονίστρια Νησιωτικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Yale

Ιερόθεος Ζαχαρίας

ερευνητής και διδάσκων

Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Σχολή Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πάτρας